Pár pokojů microhotel Zlín

parpokoju.cz

Ubytovací řád

Objednání a rezervace ubytování

Ubytovací řád specifikuje podmínky ubytování. To je možné sjednat elektronicky přes rezervační systém na webových stránkách https://www.parpokoju.cz/rezervace/ (dále jen „Online rezervace“), e-mailem nebo telefonicky.

Rezervace se stává závaznou po obdržení Potvrzení rezervace emailem.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Ceny ubytování a storno podmínky

Ceny ubytování jsou uvedeny v Online rezervaci dostupné na https://www.parpokoju.cz/rezervace/

Částka je stanovena za pokoj a noc, je konečná a váže se na konkrétní storno podmínky, které jsou uvedeny vždy u příslušné cenové nabídce v Online rezervaci.

Cena za ubytování zahrnuje místní poplatky činící 19,- Kč za každou osobu a každý započatý den pobytu, kromě prvního dne (osvobozeny jsou děti, držitelé ZTP a další skupiny).
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Začátek a konec ubytování

Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů. S osobními údaji je nakládáno dle pravidel GDPR.

Příjezd je možný v den začátku pobytu od 15:00, recepce je otevřená do 16:00 a později se můžete ubytovat samostatně s převzetím přístupové karty v bezpečnostní schránce Keyguru. Schránka je volně přístupná z ulice, umístěná u vstupních dveří microhotelu, self check-in je možný nonstop.

Odjezd v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 11:00. Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za další den ubytování.

Po dohodě je možné dobu příjezdu i odjezdu upravit za poplatek uveden v Online rezervaci.

Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby. Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.

Ubytování domácích zvířat není možné.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Snídaně

Snídani je možno přiobjednat k ubytování, podává se ve snídaňové místnosti od 7 do 9 hodin.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Pravidla ubytování

Host má právo užívat pokoj se sociálním zařízením, snídaňovou místnost a společné prostory před pokojem a budovou. V případě uhrazení poplatku za parkování má host právo užívat parkovací místo ve dvoře.

V pokojích je zakázáno kouřit pod hrozbou pokuty 500 EUR.

Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.

V době od 22:00 do 06:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit. Při ztrátě klíčů (netýká se vstupní karty) ubytovaný plně hradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků. Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.

Host je povinen dodržovat Ubytovací řád a všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Ubytovací řád je v platnosti od 20.6.2023.

Ubytovací řád navazuje na Všeobecné obchodní podmínky, GDPRsprávu cookies.

Za microhotel Pár pokojů, Mgr. Petra Strnad